Ο κακός, μη ποιοτικός ύπνος συνδέεται με την αδυναμία συγκέντρωσης. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει πολλά και διάφορα προβλήματα. Γι’ αυτό συνιστάται να ακολουθούμε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και μια συγκεκριμένη ρουτίνα πριν πέσουμε για ύπνο.

Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ο κακός ύπνος;

Ένα από τα σοβαρά προβλήματα του κακού ύπνου είναι η αδυναμία συγκέντρωσης. Η αδυναμία συγκέντρωσης διαταράσσει την καθημερινότητά μας την απόδοση και την επίδοση μας στην εργασία, το σχολείο. Επιπλέον επηρεάζει τις διαπροσωπικές μας σχέσεις.

Η αδυναμία συγκέντρωσης συνοδεύεται με δυσκολία παρακολούθησης και εστίασης και μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη, καθώς τα άτομα τείνουν να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και να μην κατανοούν την επίδραση του κακού ύπνου πάνω τους.

Ακόμη, ο μη ποιοτικός ύπνος επηρεάζει τη μνήμη μας, καθώς ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα που του δίνει ο βαθύς ύπνος να επεξεργαστεί τα δεδομένα, και μπορεί να αποδιοργανώσει την ημέρα μας και να φτάσουμε να ξεχνάμε και κάποια απλά, καθημερινά πράγματα.

Λόγω αυτής της αδυναμίας λοιπόν του ατόμου να συγκεντρωθεί, επηρεάζεται και η ικανότητα λήψης αποφάσεων. Είναι γνωστό πως κατά τη διάρκεια του ύπνου και συγκεκριμένα κατά το στάδιο REM, ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες της ημέρας και γίνεται και η αναγέννηση των νευρώνων.

Κάνοντας λοιπόν έναν κακό, διακεκομμένο, μη ποιοτικό ύπνο, στερούμε από τον εγκέφαλο αυτή την πολύ σημαντική φάση του ύπνου. ‘Aρα και την ευκαιρία αναδιοργάνωσης. Διαταράσσεται η κριτική σκέψη και η δυνατότητα λήψης ορθών αποφάσεων, με αποτέλεσμα βεβιασμένες και πολλές φορές λανθασμένες αποφάσεις.

Τέλος, η αδυναμία συγκέντρωσης έχει αντίκτυπο και στην επικοινωνία με άλλα άτομα.

Λόγω αυτής, τα άτομα δεν μπορούν να οργανώσουν την ομιλία τους, την έκφρασή τους και τις κινήσεις τους και ακόμα και οι αντιδράσεις και τα αντανακλαστικά τους μειώνονται. Το αποτέλεσμα είναι να γίνεται η καθημερινότητά τους αρκετά δύσκολη και κουραστική.

Πηγές:

https://greenpharmacies.gr/synepeies-tis-aypnias/

https://www.clickatlife.gr/your-life/story/37116