Ποιοι είναι οι τρεις τύποι αϋπνίας;

Ποιοι είναι οι τρεις τύποι αϋπνίας;

Για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τύπο της αναλόγως τη διάρκεια που έχει, αλλά και τους παράγοντες που την προκαλούν. Η αϋπνία αποτελεί μια διαταραχή του ύπνο, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία του ατόμου να κοιμηθεί ή ακόμα και...