Ευχαριστούμε το ant1news.gr για την ανάρτηση του άρθρου με τίτλο : Ύπνος και ανοσοποιητικό σύστημα

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, έχει γίνει ξεκάθαρο πως ο ύπνος συνδέεται άμεσα με το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι θεμελιώδους σημασίας για την επούλωση πληγών, την πρόληψη λοιμώξεων και την προστασία από χρόνιες και απειλητικές για τη ζωή μας ασθένειες.

Ο συνεπής ύπνος ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, επιτρέποντας την ισορροπημένη και αποτελεσματική λειτουργία του. Η έλλειψη ύπνου, από την άλλη πλευρά, μπορεί να ρίξει το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, η στέρηση ύπνου μπορεί να μας αρρωστήσει.

  • Πώς λειτουργεί το ανοσοποιητικό σύστημα;

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο, το οποίο δημιουργεί τις γραμμές άμυνας κατά των ασθενειών. Αυτές οι άμυνες χωρίζονται γενικά σε δύο κύριες κατηγορίες: την έμφυτη ανοσία και την προσαρμοστική ανοσία. Η έμφυτη ανοσία είναι ένας ευρύς τύπος προστασίας με διάφορα επίπεδα άμυνας. Η προσαρμοστική ανοσία, επίσης γνωστή ως επίκτητη ανοσία, περιλαμβάνει άμυνες που αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου και που στοχεύουν σε συγκεκριμένες απειλές.

  • Πώς επηρεάζει ο ύπνος το ανοσοποιητικό σύστημα;

Ο ύπνος παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι επαρκείς ώρες ύπνου υψηλής ποιότητας επιτρέπουν μια ισορροπημένη ανοσολογική άμυνα που διαθέτει ισχυρή έμφυτη και προσαρμοστική ανοσία, αποτελεσματική απόκριση στα εμβόλια και λιγότερο σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου, ορισμένα συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος αναζωπυρώνονται. Για παράδειγμα, υπάρχει αυξημένη παραγωγή κυτοκινών. Αυτή η δραστηριότητα φαίνεται να οδηγείται τόσο από τον ύπνο όσο και από τον κιρκάδιο ρυθμό, ο οποίος είναι το 24ωρο εσωτερικό ρολόι του σώματος.

Αντίθετα, σοβαρά προβλήματα ύπνου, συμπεριλαμβανομένων διαταραχών ύπνου όπως η αϋπνία, η άπνοια ύπνου και η διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού, μπορούν να επηρεάσουν την υγιή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Κατανοούμε λοιπόν πως ο ύπνος είναι μια σημαντική περίοδος σωματικής ανάπαυσης, ο οποίος παίζει κρίσιμο ρόλο στο ανοσοποιητικό μας σύστημα, συμβάλλοντας τόσο στην έμφυτη, όσο και στην προσαρμοστική ανοσία.

Πηγές

https://www.sleepfoundation.org/physical-health/how-sleep-affects-immunity

https://www.news-medical.net/health/How-Does-Sleep-Affect-Your-Immunity.aspx

Δείτε ολόκληρο το κέιμενο εδώ