Για την αντιμετώπιση της αϋπνίας, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον τύπο της αναλόγως τη διάρκεια που έχει, αλλά και τους παράγοντες που την προκαλούν. Η αϋπνία αποτελεί μια διαταραχή του ύπνο, η οποία χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία του ατόμου να κοιμηθεί ή ακόμα και να κοιμάται συνεχόμενα και για αρκετή ώρα.

Η αϋπνία κατηγοριοποιείται αναλόγως τη διάρκειά της ως:

  1. Οξεία: Η οξεία αϋπνία διαρκεί μεταξύ ενός και τριών μηνών και συνήθως σχετίζεται σε καταστάσεις και γεγονότα που προκαλούν άγχος στο άτομο.
  2. Παροδική: Η παροδική αϋπνία διαρκεί λιγότερο από ένα μήνα και αποτελεί την συνηθέστερη και πιο διαδεδομένη αϋπνία του ατόμου. Και η συγκεκριμένη αϋπνία σχετίζεται το άγχος, το οποίο μπορεί να προκληθεί είτε από προσωπικά είτε από επαγγελματικά προβλήματα.
  3. Χρόνια: Στην περίπτωση της χρόνιας αϋπνίας το άτομο δυσκολεύεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να κοιμηθεί ή να παραμείνει κοιμισμένος. Η χρόνια αϋπνία διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες για πάνω από τρεις φορές την εβδομάδα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα του ατόμου, καθώς επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά του κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τη ψυχική και συναισθηματική του υγεία.

Τα άτομα με αϋπνία παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα εξής συμπτώματα:

  1. Δυσκολία να κοιμηθούν
  2. Διακεκομμένος ύπνος με δυσκολία να ξανακοιμηθούν
  • Πολύ πρωινό ξύπνημα
  1. Κόπωση όταν ξυπνούν και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
  2. Γενικευμένη κόπωση

Τα αίτια της αϋπνίας είναι συνήθως το άγχος, κάποια σωματική ασθένεια, η κατάθλιψη, η συναισθηματική δυσφορία, ορισμένα φάρμακα ( όπως φάρμακα για την καταπολέμηση της υπέρτασης, του άσθματος, της κατάθλιψης, των αλλεργιών κ.α.) , οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (όπως ο θόρυβος, το φως, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι αλλαγές στο κανονικό πρόγραμμα του ύπνου ( όπως η αλλαγή πρωινής- βραδινής βάρδιας στην εργασία, το Jetlag κ.α.).

Πηγές

https://www.sleepfoundation.org/insomnia/types-of-insomnia

https://www.webmd.com/sleep-disorders/insomnia-symptoms-and-causes

https://www.sleepfoundation.org/insomnia/symptoms

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12119-insomnia