Το αλκοόλ διαταράσσει τις φάσεις του ύπνου, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητά του ή μπορεί να προκαλέσει συχνές αφυπνίσεις