Τι είναι το jet-lag;

To jet-lag  αποτελεί μία διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού η οποία εμφανίζεται όταν ταξιδεύουμε σε περιοχές με διαφορετικές ζώνες χρόνου. Στην περίπτωση αυτή το ρολόι του σώματός μας (κιρκάδιος ρυθμός) πρέπει να προσαρμοστεί σε νέους ρυθμούς καθημερινών συνηθειών όπως η εναλλαγή ημέρας – νύχτας, οι νέες ώρες φαγητού κ.ά.

Η ταχύτητα με την οποία το σώμα μας προσαρμόζεται στο νέο χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από το άτομο. Ορισμένα άτομα προσαρμόζονται γρηγορότερα ενώ κάποια άλλα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα ζώνη ώρας.

Το jet-lag δεν σχετίζεται με την διάρκεια της πτήσης αλλά με την δια-μεσημβρινή μετακίνησης (ανατολικά – δυτικά) δηλ. όταν η μετακίνηση σχετίζεται με διαφορά ώρας. Jet-lag δεν παρατηρείται όταν κινούμαστε από το Βορρά προς το Νότο και αντίστροφα.

Ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα του jet-lag;